Ako začať s programom Select

Pracovisko SAV sa môže zapojiť do programu SELECT nasledovným postupom.

 • Podpísať dokument Podmienky pripojenia k programu SELECT. V rámci podmienok pracovisko určí kontaktnú osobu pre program SELECT za pracovisko. Kontaktná osoba je oprávnená si zapožičať médiá produktov z VS SAV a je povinná viesť evidenciu počítačov, na ktorých sa licencované MS produkty nainštalovali.
 • V prípade záujmu môže kontaktná osoba zapožičať médiá produktov z VS SAV za účelom odskúšania produktu v zmysle pravidiel stanovených v Podmienkach pripojenia k programu SELECT.
 • Zaslať objednávku na licencie konkrétnych produktov podľa aktuálneho cenníka priamo na adresu:

  exe, a.s.
  Miloš Murza
  Plynárenská 1
  821 09 Bratislava

  Kópiu objednávky zaslať na Výpočtové stredisko SAV.

  Objednávky možno vybaviť aj cez e-mailovú adresu: faktury@exe.sk (cc: richard.kovacs@exe.sk)
 • Pracovisko uhradí faktúru, ktorú obdrží od spoločnosti exe, spol. s r.o. a po určitej dobe (1-2 mesiace) obdrží licenciu na zakúpené produkty. Oznámenie o obdržaní licencie oznámi na VS SAV (select@savba.sk).