Program Select v SAV

Program Microsoft Select je multilicenčná zmluva, ktorá umožňuje nakupovať so zľavou licencie na produkty Microsoft počas obdobia 2 rokov. Je využiteľná pre organizácie, ktoré majú viac ako 500 počítačov.

Na základe rámcovej zmluvy Microsoft SELECT podpísanej medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom školstva SR v apríli 2002 na ďalšie obdobie, ďalej vykonávacej prihlášky podpísanej medzi Výpočtovým strediskom SAV a spoločnosťou Microsoft a na základe zmluvy o dodávkach programových produktov Microsoft podpísanej medzi Výpočtovým strediskom SAV a spoločnosťou EXE, s.r.o. sa Výpočtové stredisko SAV stalo vykonávacím strediskom porgramu Microsoft SELECT pre Slovenskú akadémiu vied.

Pracoviská SAV majú takto možnosť zapojiť sa do programu SELECT, ktorý umožňuje zakúpiť licencie na používanie programového vybavenia spoločnosti Microsoft za výhodných cenových podmienok. Na základe vyššie uvedených zmlúv musí každé pracovisko SAV, ktoré má záujem o pripojenie do programu SELECT, súhlasiť s podmienkami pripojenia do programu SELECT.

Ďalšie informácie na www.microsoft.com/Slovakia