Software Assurance

Multilicenčný program Software Assurance, ktorý je implementovaný aj do licenčného programu SELECT od 1.10.2001. Vzhľadom na skutočnosť, že program Software Assurance predstavuje podstatnú zmenu, uvedieme opäť jeho charakteristiku.

Software Assurance (ďalej SA) zaručuje (po zakúpení) licenciu na najnovšiu verziu produktu Microsoft, ktorá je práve k dispozícii. Nahradzuje licencie Standard, VUP, PUP, CUP, LUP a Upgrade Advantage programu SELECT, ktoré už od 1.10.2001 nie sú k dispozícii!

Od 1.10.2001 budú používané iba dve licencie L a SA a ich kombinácia (samozrejme všetky doteraz získané licencie ostávajú v platnosti):

 • License (L) : je právo na legálne používanie produktu (L bude možné zakúpiť iba na produkty uvedené v cenníku SELECT)
 • Software Assurance (SA) : je právo používať najnovšiu verziu produktu, na ktorý bola SA zakúpená (predpokladom je, že už vlastníte nejakú licenciu na produkt).
  Cena SA bude :
  29 % z ceny produktu typu aplikácia resp. systém na obdobie 1 rok
  25 % z ceny produktu server na obdobie 1 rok

Odporučenie pre pracoviská SAV:

 1. Zakúpiť tie verzie produktov, ktoré sú pre pracovisko potrebné (typ produktu, počet) Napr. ktorá úroveň produktov Office postačuje ? Office 2003, Office 2007 ?
 2. Uvážiť, ktoré verzie produktov treba na pracovisku udržiavať perspektívne v najaktuálnejšej verzii (aký počet).
  Odporučenie: Na takéto produkty zakúpiť Software Assurance.