Zoznam skratiek v cenníku

MVL  Microsoft Volume License (objemová licencia Microsoft)
trvale  Standard License (štandardná licencia na produkt Microsoft)
UPG  Upgrade (platí iba pre Windows desktop operačné systémy napr. Windows Vista resp. Windows XP Professional; ide o inováciu „upgrade“ verzie predchádzajúceho operačného systému napr. Windows 3.11, 95, 98, NT na verziu uvedenú v cenníku)
SA  Software Assurance (predpokladom SA je vlastnenie licencie na produkt, ku ktorému sa SA zakupuje; SA dáva počas obdobia, na ktoré je zakúpená, právo inovovať a spúšťať najnovšiu verziu produktu, ktorá je v program Select k dispozícii)
Lic/SA  License/Software Assurance (licencia na produkt Microsoft spojená so Software Assurance na tento produkt)
Upg/SA  Upgrade/Software Assurance (platí iba pre Windows desktop operačné systémy napr. Windows 2000 Professional resp. Windows XP Professional; ide o inováciu „upgrade“ verzie predchádzajúceho operačného systému napr. Windows 3.11, 95, 98, NT na verziu uvedenú v cenníku v spojení so Software Assurance na tento produkt)
Trmnl Svcs Terminal Services (licencia na terminálové služby pre server; nevyhnutné sú licencie CAL a samotná licencia serverového produktu)
CAL  Client Access License (licencia na klientský prístup k serveru)
SR1  Service Release 1 (obvykle ide o celý produkt s opravami)
Service Pack  dodatok ku produktu
Patch  oprava ku produktu
Step by Step courseware, 
Learning 
 doplnky ku produktu
Edície produktov  Enterprise, Standard, Technical, Developer, Professional, Premium
Jazyk Engl/Multilanguage (produkt obsahuje prepínateľné jazykové verzie) Multilanguage (jazykový doplnok ku produktu)