Kontakt

Adresa

Centrum spoločných činností SAV, v.v.i.
Výpočtové stredisko SAV

Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava