Otázky a odpovede

Typy predávaných modulov softvéru

Predávané sú spoločne licencia a médiá (FPP,OEM), iba licencie (MLP, Open License, Select) alebo samotné médiá (Fulfillment).

FPP (Full Packaged Product) – zákazník získa kompletné balenie produktu v krabici.

OEM (Original Equipment Manufacturer) – ide o plnohodnotný softvér, ktorý predávajú cenovo výhodne výrobcovia počítačov predinštalovaný na nových počítačoch (niekedy môže byť dodávaný aj s harddiskom alebo základnou doskou).

MLP – ide o oprávnenie (bez médií a dokumentácie) použiť zakúpený softvér na ďalšom počítači. Používa sa v prípade malých firiem alebo používateľov, ktorí potrebujú malé množstvo licencií ku rovnakému produktu. Zákazník už musí legálne vlastniť kompletné balenie produktu (krabicu). Postupne sa nahrádza zmluvou Open Business.

Open – Microsoft Open License (označovaná MOL alebo OPEN) je multilicenčná zmluva, ktorá umožňuje nakupovať so zľavou, ktorú zákazník získava a na ďalšie nákupy v priebehu dvoch rokov.

Open Subscription License – ide o trojročnú zmluvu na používanie vybraných produktov Microsoft na všetkých „oprávnených“ počítačoch zákazníka. Je pre subjekty, ktoré majú viac ako 25 osobných počítačov.

Select – ide o multilicenčnú zmluvu, ktorá umožňuje nakupovať so zľavou počas dvoch rokov. Je využiteľná pre subjekty, ktoré majú viac ako 500 počítačov.

Enterprise Agreement – ide o zvláštny typ zmluvy Select, podľa ktorej má zákazník možnosť používať za veľmi výhodných cenových podmienok produkty z tzv. štandardnej konfigurácie na všetkých stolných počítačoch organizácie.

Fullfilment – ide o dodanie inštalačných a záložných médií k platným (už vlastneným) licenciám.

Čo je „šedý“ softvér?
„Šedý (alebo paralelný) import“ je termín používaný pre označenie originálneho produktu, ktorý bol importovaný alebo distribuovaný do Slovenskej republiky bez riadneho povolenia. Je to nelegálne. Môžete sledovať nálepky uvádzajúce text „for distribution in the USA and Canada only“ (určené pre distribúciu v USA a Kanade) alebo informácie dodané so softvérom, ktoré uvádzajú, že produkt je určený pre inú krajinu.

Typy licenčných zmlúv

Na čo je potrebná licenčná zmluva?
Keď si kúpite programový produkt, máte k dispozícii softvér, ten je však „nehmotný“ majetok výrobcu, takže ho nevlastníte. Máte právo tento softvér (licenciu) používať na určitom počte počítačov, nemôžete ho však legálne kopírovať na viac počítačov než koľko licencií vlastníte. Licenčná zmluva presne špecifikuje aké práva vám na používanie softvéru dal jeho majiteľ (výrobca).

Čo znamená program Open License?
Program Open License je vhodný pre subjekty, ktoré používajú softvér Microsoft na 3 až 1000 počítačoch. Program je určený pre jeden právny subjekt. Nemôže sa zdieľať s pobočkami subjektu, pokiaľ nie je podpísaná špeciálna doložka Open License Affiliate Agreement.

Ako uzavrieť či využívať program Select?
Program Select poskytuje Microsoft organizáciám, ktoré potrebujú licencie na používanie produktov na viac ako 500 počítačoch.

Je program Enterprise nahradením programu Select?
Nie je. Program Enterprise Agreement je určený subjektom s viac ako 500 počítačmi, ktoré chcú používať platformu Microsoft ako nemenný štandard pre celý subjekt.

Licenčná zmluva pre koncových používateľov

Každý oficiálny produkt Microsoft je dodávaný s licenčnou zmluvou často označovanou ako Licenčná zmluva pre koncových používateľov (EULA – End User Licence Agreement), ktorá oprávňuje k legálnemu používaniu softvéru. Túto licenčnú zmluvu získate pri nákupe samostatne baleného produktu, OEM produktu (predinštalovaný softvér výrobcom hardvéru) alebo nákupom v niektorom licenčnom programe (Open License, Select).

Nákup počítača s nainštalovaným softvérom – OEM

Čo obdržíte pri zakúpení osobného počítača s už nainštalovaným softvérom?
V záujme zaistenia ochrany softvéru sú s príchodom novej verzie Windows 2000 vylepšené ochranné prvky označujúce legálne OEM (Original Equipment Manufacturer) produkty. Tieto zmeny sa týkajú všetkých operačných systémov, t.j. Windows 2000, Windows NT a Windows 9x, verzie OEM. Ak je súčasťou dodávky aj médium, tak obsahuje hologram Edge-to-Edge, ktorý pokrýva CD po celom povrchu. CD médium je uložené na zadnej strane manuálu alebo príručky používateľa. Jednou z možností je však nákup počítača bez inštalačného média, pričom bol operačný systém na počítač predinštalovaný. Legalita používaného softvéru sa preukazuje nákupným dokladom a neporušeným štítkom COA (Certificate of Authenticity, certifikát pravosti), nalepeným na počítači. Štítok COA je priložený ku každému manuálu Windows 9x, 2000 a NT. Predajca počítačov je povinný nalepiť štítok COA na počítač ešte pred predajom. Zároveň obsahuje štítok COA produktový kľúč pre prípad, že bude potrebné operačný systém znova inštalovať. Od uvedenia Windows 2000 Professional budú môcť výrobcovia hardvéru zadať produktový kľúč operačného systému ešte pred predajom počítača. Ušetria tak svojmu zákazníkovi prácu so zadávaním dlhého čísla COA.

Inovácia („Upgrade“) softvéru

Aké sú možnosti prechodu na novú verziu (upgrade) softvéru?
Okrem softvéru, ktorý si používateľ zabezpečil prvý raz (tzv. full version), je možnosť zakúpiť si novšiu verziu (tzv. upgrade). Aby si zákazník mohol inovovať (aktualizovať, upgradovať) starší produkt na novú verziu alebo prejsť z konkurenčného produktu na produkt Microsoft (CUP – Competitive Upgrade), musí byť legálnym používateľom pôvodného produktu. Ak získa upgrade bez toho, aby mal pôvodný produkt s licenciou, tak je upgrade neplatný. Predajca Vás pri predaji upgrade môže požiadať o predloženie dokladov o nadobudnutí pôvodného produktu (kópia faktúry, pokladničný doklad,…).

Aké sú druhy a možnosti upgrade?
VUP – verion upgrade – je upgrade pre používateľov predchádzajúcej verzie rovnakého produktu. CVUP – competitive/version upgrade – kombinovaný upgrade, ktorý je dostupný pre používateľov niektorého z povolených konkurenčných produktov alebo pre používateľov predchádzajúcej verzie. Upgrade konkurenčných produktov (Competitive Upgrade) umožňuje jednoducho prejsť od niektorých produktov iných výrobcov na softvér Microsoft. CPUP – competitive/product upgrade – umožňuje používateľovi prejsť z povolených konkurenčných produktov alebo iných produktov spoločnosti Microsoft na produkty Microsoft. Software Assurance – predplatený upgrade – je právo na upgrade určitých aplikácií v okamihu uvedenia nových verzií za zvýhodnenú cenu.

Ako zistíme, z ktorého produktu je možné uskutočniť upgrade?
Na každom balení (krabici) upgrade je zoznam produktov, ku ktorým je možné upgrade použiť. Zoznamy uvedené na krabici sú tiež platné pre nákup prostredníctvom Microsoft Open License. Pre predávané produkty existujú zoznamy možných upgrade ako aj popisy jednotlivých predajných modulov. Pre program Select ich aktualizované nájdete na adrese http://selectug.mslicense.com/ProductLists

Čo je Software Assurance (SA)?
Tuto formu upgrade ponúkajú iba zmluvy (programy) Open License a Select. Software Assurance dáva oprávnenie prejsť na novšie verzie produktu počas celej doby platnosti zmluvy. Ku všetkým legálne zakúpeným licenciám produktov Microsoft môžete prikúpiť Upgrade Advantage, čím získate právo používať vždy najnovšie verzie týchto produktov, ktoré budú uvedené na trh počas celej doby platnosti zmluvy Open License alebo Select. Software Assurance obsahuje: minor releases (napr. z 2.1 na 2.2), major releases (napr. z 3.0 na 4.0) a product maintenance releases (napr. z 2.0 na 2.0a).

Čo sa stane, keď uplynie dvojročná doba platnosti Open License?
Keď skončí dvojročná doba platnosti Open License (asi aj Select), zostávajú v platnosti všetky zakúpené licencie, ale skončia práva vyplývajúce zo Software Assurance, t.j. právo na upgrade na verzie, ktoré sa objavia po skončení platnosti zmluvy Open License. Zákazník so zakúpeným právom Software Assurance však môže stále (aj po ukončení trvania zmluvy Open License) nainštalovať tie verzie produktov pokrytých Software Assurance, ktoré prišli na trh v dobe platnosti príslušnej zmluvy.