Aktuálne správy

Táto informácia je spracovaná presne podľa listu pána Tomáša Košku, produktového menežera spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Spoločnosť Microsoft bude do nových produktov MS OfficeXP, MS Visio 2002 a ďalších, ktoré čaká uvedenie na trh (MS Project 2002, MS Windows XP) implementovať technológiu „aktivácia produktu“. Znamená to, že na hromadné inštalácie týchto produktov bude možné použiť iba originálne WWF (World Wide Fulfilment) alebo Select médiá určené práve na tento cieľ a nie tzv. krabicové maloobchodné inštalačné médiá. Podrobnejšie informácie nasledujú.

Prečo práve aktivácia?

Technológia „aktivácia produktu“ je jeden z najefektívnejších spôsobov boja proti softvérovej kriminalite. Testovanie tejto technológie v siedmich krajinách bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch veľmi úspešné a preukázateľne obmedzilo nelegálne kopírovanie a nelegálne používanie produktov.

Ako bude aktivácia produktov fungovať?

Maloobchodné verzie jednotlivých produktov, t.j. krabicové a OEM verzie, bude treba pre plnohodnotné využívanie aktivovať prostredníctvom internetu alebo telefónu v aktivačnom centre spoločnosti Microsoft. Počet možných aktivácií je daný podmienkami príslušnej licenčnej zmluvy, pri spomínaných maloobchodných verziách však nie je vyšší ako dve. Tieto maloobchodné médiá nebude možné naďalej používať na hromadné inštalácie tak, ako to bolo doteraz.

Nový postup hromadných inštalácií

Zákazníci, ktorí majú alebo sa chystajú uzatvoriť zmluvu Microsoft Select a potrebujú uskutočňovať hromadné inštalácie, môžu teraz použiť výlučne originálne médiá na to určené – tzv. Select CD alebo World Wide Fulfilment médiá (WWF). Tieto médiá už nebudú obsahovať kód Product Key (predtým vytlačený na obale diskov). Tento kód je nahradený novým bezpečnostným kódom – Volume License Product Key (VLK). Pre každý produkt bude vydaný odlišný kód (iný pre Windows, iný pre Office a pod.). Médiá Select Vám poskytne Váš dodávateľ selectových licencií. WWF médiá získate prostredníctvom fulfilmentového centra. Maloobchodné verzie médií už nebudú naďalej prijímať kódy VLK.

Ako získate kód VLK?

Ak si kúpite novú verziu produktu v rámci zmluvy Select, dostanete ho poštou spolu so zmluvou. V prípade jeho straty ho môžete získať znovu prostredníctvom aktivačného centra. Zákazníci, ktorí chcú produkt bezplatne vyskúšať (povolené iba pri zmluve Select), získajú kód VLK takisto prostredníctvom aktivačného centra. Od 1. mája 2001 získate kód VLK v aktivačnom centre spoločnosti Microsoft na bezplatnom telefónnom čísle 0800/178278 . K jeho získaniu je nevyhnutné poznať číslo prevádzacej zmluvy (Enrollment Agreement Number). Bez platného čísla prevádzacej zmluvy nebude, žiaľ, možné kód VLK vydať. Ak nemáte toto číslo k dispozícii, obráťte sa na Vášho dodávateľa.

Zabezpečenie kódu VLK

Kód VLK je pridelený konkrétnej spoločnosti a to výhradne na jej použitie. Treba ho uložiť na bezpečnom mieste a poskytovať iba zamestnancom Vašej spoločnosti či zamestnancom oprávneným inštalovať a distribuovať licencie vo Vašej firme. Za zneužitie kódu VLK je zodpovedná spoločnosť, ktorej bol kód pridelený.

Poznámka Výpočtového strediska SAV: Pre pracoviská SAV je získanie kódu VLK v kompetencii VS SAV, t.j. kód VLK získajú kontaktné osoby pracovísk SAV prostredníctvom VS SAV !