Zmluvy uzavreté v programe Select

Pre zapojenie Slovenskej akadémie vied do programu SELECT bolo nevyhnutné uzavrieť nasledovné tri zmluvy.

 1. Rámcová zmluva Microsoft SELECT pre vzdelávacie inštitúcie
  Uzavretá medzi : Microsoft Ireland a Ministerstvom školstva SR
  Platnosť: 03/2010
 2. Vykonávacia prihláška Microsoft SELECT pre vzdelávacia inštitúcie
  Uzavretá medzi : Microsoft Ireland a Výpočtovým strediskom SAV
  Platnosť:03/2010
 3. Zmluva o dodávkach programových produktov Microsoft a súvisiacich služieb
  Uzavretá medzi : exe, spol s r.o. a Výpočtovým strediskom SAV
  Platnosť: 03/2010


Výpočtové stredisko je vykonávacím strediskom programu SELECT v SAV.

Stav programu SELECT v SAV (k 30.5.2007)


K 30.11.2001 evidujeme 2925 tzv. licenčných bodov na produkty Microsoft. K celkovej zmluve v rámci Ministerstva školstva SR prispieva SAV 4%.